Privacy policy

What do you need to know about Privacy?

Currently only available in Polish!

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja 11 września 2020 rokuDziękujemy za wybranie członkostwa w naszej społeczności na CashLord.net. Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszych zasad lub naszych praktyk dotyczących danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową https://cashlord.net i korzystasz z naszych usług, ufasz nam dzięki swoim danym osobistym. Bardzo poważnie podchodzimy do Twojej prywatności. W niniejszej informacji o polityce prywatności opisujemy naszą politykę prywatności. Dokładamy wszelkich starań, aby wyjaśnić Ci, w jak najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i jakie masz prawa w związku z nimi. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na jej dokładne przeczytanie, ponieważ jest to ważne. Jeśli w niniejszej polityce prywatności są jakieś warunki, z którymi się nie zgadzasz, zaprzestań korzystania z naszych usług.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej https://cashlord.net.

Przeczytaj uważnie niniejszą politykę prywatności, ponieważ pomoże ona podejmować świadome decyzje dotyczące udostępniania nam danych osobowych.

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak imię lub nazwę użytkownika, adres email i hasło do konta.

Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz podczas rejestracji, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i usługach, uczestnicząc w działaniach kontaktując się z nami.

Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu interakcji z nami, dokonanych wyborów oraz używanych produktów i funkcji. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

 • Imię lub nazwa użytkownika, adres email i inne podobne dane kontaktowe.
 • Dane logowania. Gromadzimy hasła i inne podobne informacje dotyczące bezpieczeństwa wykorzystywane do uwierzytelniania i dostępu do konta.
 • Zapewniamy opcję rejestracji przy użyciu danych konta w mediach społecznościowych, takich jak konto na Facebooku, Twitterze lub inne konto w mediach społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w ten sposób, będziemy gromadzić informacje opisane w części zatytułowanej „W JAKI SPOSÓB OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGOWANIE?”.

Informacje zebrane z innych źródeł

W skrócie: Możemy gromadzić ograniczone dane z publicznych baz danych, partnerów marketingowych, platform mediów społecznościowych i innych źródeł zewnętrznych.

Możemy uzyskiwać informacje o Tobie z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, wspólni partnerzy marketingowi, platformy mediów społecznościowych (takich jak Facebook), a także od innych stron trzecich. Przykłady informacji, które otrzymujemy z innych źródeł, obejmują: informacje z profilu w mediach społecznościowych (imię i nazwisko, płeć, urodziny, adres e-mail, bieżące miasto, stan i kraj, numery identyfikacyjne użytkownika dla Twoich kontaktów, adres URL zdjęcia profilowego i wszelkie inne informacje, które wybierzesz upublicznić); potencjalne szanse marketingowe oraz wyniki wyszukiwania i linki, w tym płatne oferty (takie jak linki sponsorowane).2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych.

Używamy danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszych witryn lub aplikacji do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe. Wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których polegamy, obok każdego z wymienionych poniżej celów.

Korzystamy z informacji, które zbieramy lub otrzymujemy:

 • Aby ułatwić tworzenie konta i proces logowania. Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto z nami z kontem strony trzeciej (takim jak konto Google lub Facebook), wykorzystujemy informacje, które pozwoliłeś nam zbierać od tych stron trzecich, aby ułatwić tworzenie konta i proces logowania.
 • Aby wysłać Ci informacje marketingowe i promocyjne. My i / lub nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi możemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przesyłasz, w celach marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. Możesz zrezygnować z naszych e-maili marketingowych w dowolnym momencie (patrz „JAKIE SĄ PRAWA DO PRYWATNOŚCI” poniżej).
 • Aby włączyć komunikację między użytkownikami. Możemy wykorzystywać Twoje dane w celu umożliwienia komunikacji między użytkownikami za zgodą każdego użytkownika.


3. CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE KAŻDEMU?

W skrócie: Udostępniamy informacje tylko za Twoją zgodą, w celu zachowania zgodności z prawem, ochrony Twoich praw lub wypełnienia zobowiązań biznesowych.

Możemy przetwarzać lub udostępniać dane na podstawie następującej podstawy prawnej:

 • Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.
 • Uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to uzasadnione koniecznością dla osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
 • Zobowiązania prawne: Możemy ujawnić Twoje dane, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, aby zastosować się do obowiązującego prawa, wniosków rządowych, postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu sądowego, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe (w tym w odpowiedzi na władze publiczne w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).
 • Istotne interesy: Możemy ujawnić Twoje informacje, jeżeli uważamy, że konieczne jest zbadanie, zapobieganie lub podejmowanie działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzewanym oszustwem, sytuacjami potencjalnie zagrażającymi bezpieczeństwu jakiejkolwiek osoby i nielegalnymi działaniami, lub jako dowód w spory sądowe, w które jesteśmy zaangażowani.

Mówiąc dokładniej, możemy potrzebować przetwarzania danych lub udostępniania danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • Dostawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, kontrahentom lub agentom, którzy wykonują usługi dla nas lub w naszym imieniu i wymagają dostępu do takich informacji, aby wykonać tę pracę. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia, co pozwoli im zbierać dane o tym, jak korzystasz w miarę upływu czasu. Informacje te mogą być wykorzystywane między innymi do analizowania i śledzenia danych, określania popularności niektórych treści i lepszego zrozumienia aktywności online. O ile nie opisano tego w niniejszych Zasadach, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie wymieniamy żadnych informacji z osobami trzecimi w celach promocyjnych.


4. KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH?

W skrócie: Udostępniamy informacje tylko następującym stronom trzecim.

Udostępniamy i ujawniamy Twoje dane tylko następującym stronom trzecim. Każda ze stron została podzielona na kategorie, abyś mógł łatwo zrozumieć cel naszych praktyk gromadzenia i przetwarzania danych. Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody i chcesz ją cofnąć, skontaktuj się z nami.

 • Google AdSense
 • Google Analytics
 • Łączenie konta z usługami Google, Facebook i Twitter
 • Optymalizacja treści: Czcionki Google i Google Site Search
 • Rejestracja konta użytkownika i uwierzytelnianie: Logowanie przez Google, Facebook i Twitter


5. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: Możemy wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia do gromadzenia i przechowywania Twoich informacji.

Możemy korzystać z plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu uzyskania dostępu lub przechowywania informacji. Szczegółowe informacje o tym, jak korzystamy z takich technologii i jak możesz odmówić przyjęcia niektórych plików cookie, są określone w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.6. W JAKI SPOSÓB OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGOWANIE?

W skrócie: Jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub zalogować na naszych stronach internetowych za pomocą konta w mediach społecznościowych, możemy mieć dostęp do niektórych informacji o Tobie.

Oferujemy możliwość rejestracji i logowania przy użyciu danych Twojego konta w mediach społecznościowych osób trzecich (takich jak login na Facebooku lub Twitterze). Jeśli zdecydujesz się to zrobić, będziemy otrzymywać określone informacje o Tobie od Twojego dostawcy mediów społecznościowych. Informacje o profilu, które otrzymujemy, mogą się różnić w zależności od danego dostawcy mediów społecznościowych, ale często będą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, listę znajomych, zdjęcie profilowe, a także inne informacje, które zdecydujesz się upublicznić.

Informacje, które otrzymamy, wykorzystamy tylko do celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub w inny sposób. Pamiętaj, że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za inne wykorzystanie Twoich danych osobowych przez Twojego zewnętrznego dostawcę mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzą, wykorzystują i udostępniają dane osobowe, a także jak ustawić preferencje prywatności w swoich witrynach i aplikacjach.

Nie mamy dostępu do Twoich haseł z mediów społecznościowych.7. JAKIE SĄ NASZE STANOWISKA NA STRONACH STRON TRZECICH?

W skrócie: Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji, które udostępniasz zewnętrznym dostawcom, którzy reklamują nasze strony internetowe, ale nie są z nimi powiązani.

Witryny lub aplikacje mogą zawierać reklamy stron trzecich, które nie są z nami powiązane i które mogą zawierać linki do innych stron internetowych, usług online lub aplikacji mobilnych. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności danych, które przekazujesz osobom trzecim. Wszelkie dane gromadzone przez osoby trzecie nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub praktyki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich, w tym innych stron internetowych, usług lub aplikacji, które mogą być powiązane z nami. Powinieneś zapoznać się z polityką takich stron trzecich i skontaktować się z nimi bezpośrednio, aby odpowiedzieć na twoje pytania.8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Żaden cel niniejszej zasady nie wymaga od nas przechowywania Twoich danych osobowych przez okres dłuższy niż czas, w którym użytkownicy mają u nas konto.

Jeśli nie będziemy mieć uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ dane osobowe zostały zapisane w archiwach zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania, aż będzie możliwe ich usunięcie.9. W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zaprojektowane w celu ochrony bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Pamiętaj jednak, że nie możemy zagwarantować, że sam Internet jest w 100% bezpieczny. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przekazywanie danych osobowych do naszych serwisów odbywa się na własne ryzyko. Powinieneś mieć dostęp do usług tylko w bezpiecznym środowisku.10. JAKIE SĄ PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: w niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy, masz prawa, które umożliwiają większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.

W niektórych regionach (takich jak Europejski Obszar Gospodarczy) przysługują Ci określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo:

 • do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych;
 • do żądania sprostowania lub usunięcia;
 • w celu ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • w stosownych przypadkach, w zakresie przenoszenia danych.

W niektórych okolicznościach możesz mieć również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Aby złożyć takie żądanie, skorzystaj z danych kontaktowych podanych poniżej. Rozpatrzymy i zareagujemy na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem.

Informacje o koncie

Jeśli chcesz w dowolnym momencie przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć konto, możesz:

 • Zaloguj się do ustawień konta i zaktualizuj konto użytkownika.
 • Uzyskaj dostęp do ustawień konta i preferencji aktualizacji.
 • Skontaktuj się z nami za pomocą podanych informacji kontaktowych.

Na żądanie zamknięcia konta dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Jednak niektóre informacje mogą być przechowywane w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać w dochodzeniach, egzekwować nasze Warunki użytkowania i / lub spełniać wymogi prawne.11. KONTROLA FUNKCJI DO-NOT-TRACK

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które możesz aktywować, aby zasygnalizować swoją preferencję prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych na temat przeglądania Internetu. Nie sfinalizowano żadnego jednolitego standardu technologicznego do rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie reagujemy na sygnały przeglądarki DNT ani żaden inny mechanizm, który automatycznie komunikuje Twój wybór, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w poprawionej wersji niniejszej Polityki prywatności.12. CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZĄ POLITYKĘ?

W skrócie: Tak, zaktualizujemy te zasady, jeśli to konieczne, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną „Zmienioną” datą, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszej polityce prywatności, możemy powiadomić Cię albo poprzez wyraźne opublikowanie powiadomienia o takich zmianach lub poprzez bezpośrednie wysłanie powiadomienia. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej polityki prywatności w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.13. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI O NINIEJSZEJ POLITYCE?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]

Copyright © 2023 by CashLord.net
All rights reserved.